ANBI

Stichting KiCK heeft de status culturele ANBI-instelling. Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

Stichting KiCK staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat KiCK  geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van bijdragen komt volledig ten goede aan de stichting en dus aan de kinderen. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Statutaire naam

Stichting KiCK
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 56465378
RSIN/fiscaal nummer: 852138477

Contactgegevens

Stichting KiCK
Marktstraat 32, 7064 AX Silvolde
T 0611763484
E secretariaat@kickoudeijsselstreek.nl
I www.kickoudeijsselstreek.nl

Doelstelling van de organisatie, zoals beschreven in de statuten:
  • Het ontwikkelen van een cultureel aanbod waardoor alle leerlingen van het primair onderwijs in de gemeente Oude-IJsselstreek in aanraking komen met de cultuurdisciplines muziek, audiovisuele kunst, beeldende kunst, dans, drama, cultureel erfgoed en literatuur.
  • Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het stimuleren van samenwerking tussen het primair onderwijs en de (lokale) kunst- en cultuurinstellingen en individuele kunstenaars.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
  • Doelstelling : het ontwikkelen van een cultureel aanbod waardoor alle leerlingen van het primair onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek in aanraking komen met de cultuurdisciplines: muziek, beeldende kunst, audiovisuele kunst, dans, drama, cultureel erfgoed en literatuur. Verder heeft de stichting tot doel het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het stimuleren van samenwerking tussen het primair onderwijs en de (lokale) kunst- en cultuurinstellingen en individuele kunstenaars.
  • Inkomsten genereren:  de aangesloten scholen betalen jaarlijks een bijdrage aan kick. Daarnaast krijgen we vanuit de gemeente subsidie. Ook nemen we deel aan het CMK project. Verder zoeken wij actief naar fondsen waardoor wij leerlingen activiteiten kunnen aanbieden.
  • Beheren en besteden vermogen: zie boven
Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 bestuurders

Voorzitter

Toon Tomberg

Secretaris

Ans van Remmen

Penningmeester

Bjorn Mellendijk

Bestuursleden

Ursula Berentsen
Wilda Kobes

Beloningsbeleid statutaire bestuur en beleidsbepalers:

Het statutaire bestuur en beleidsbepalers, verrichten de werkzaamheden als vrijwilliger, hier staat geen geldelijke beloning tegenover.
Beloningsbeleid personeel en directie: de stichting heeft geen personeel of directieleden in dienst

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in Jaarverslag 2021
De financiële verslaglegging is gepubliceerd in Jaarrekening 2021 en Jaarverslag 2021
Het standaardformulier ANBI is gepubliceerd in standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z3fol