Samenwerking

Stichting KiCK Oude IJsselstreek stimuleert samenwerking tussen het primair onderwijs en de (lokale) kunst- en cultuurinstellingen en individuele kunstenaars.

We willen zoveel mogelijk samenwerken met partijen in onze directe omgeving. Deze bieden veel mogelijkheden voor cultuureducatie, en daar willen we graag ruimte voor creëren. Op deze manier participeren “cultuurdragers”  in de gemeente Oude-IJsselstreek in de scholen.

Samenwerkingsverbanden

KiCK Oude IJsselstreek werkt o.a. samen met:

 • de DRU cultuurfabriek
 • plaatselijke muziekverenigingen en schuttersgilden
 • theatergroepen w.o. Theatergroep Warboel
 • het filmhuis
 • oudheidkundige vereniging
 • kunstvereniging Breekijzer
 • monumentale gebouwen, w.o het Hofshuus
 • maar ook met instellingen zoals de gemeente en bibliotheek
 • openluchttheater ENGBERGEN
 • De Moezeköttel, Megchelen
 • Min40Celsius